Reklama

Reklama Tracking Image Advertisement Tracking Exactag Tracking Adnxs Tracking

Google wprowadził znaczące ulepszenia w Arkuszach Google, w tym podwojenie szybkości obliczeń w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge. To ulepszenie, zauważalne podczas „uruchamiania formuł, tworzenia tabel przestawnych, używania formatowania warunkowego i nie tylko”, dotyczy zarówno „najprostszych obliczeń SUMA, jak i złożonych zapytań”, niezależnie od rozmiaru pliku.

Zostało to osiągnięte dzięki WasmGC, nowej technologii internetowej, która umożliwia szybsze wykonywanie kodu. Google planuje dodać obsługę przeglądarek innych firm, takich jak Safari i Firefox, w przyszłości.

Oprócz zwiększenia szybkości obliczeń, Google pracuje również nad skróceniem początkowego czasu ładowania oraz poprawą wydajności kopiowania/wklejania i filtrowania. Inne ulepszenia obejmują nowy panel boczny w Gemini dla Workspace, który umożliwia użytkownikom czatowanie z Gemini w celu podsumowywania, analizowania i generowania treści w Arkuszach.

Panel boczny wykorzysta informacje z wiadomości e-mail, dokumentów i innych źródeł użytkownika, aby utworzyć arkusz kalkulacyjny odpowiedni do kontekstu i zapewnić automatyczne podsumowanie arkusza, nad którym pracuje.

Dodatkowo Google ogłosił wstępnie zbudowane tabele, które zapewniają punkt wyjścia do organizowania danych i eliminują potrzebę budowania arkusza kalkulacyjnego od podstaw.

Nowa funkcja tabel ułatwia również strukturyzację i dopracowywanie danych w Arkuszach. Tabele automatycznie stosują ulepszony projekt, który obejmuje typy kolumn, filtry, kodowanie kolorami, menu rozwijane i nie tylko.

Umożliwia to Arkuszom sformatowanie i uporządkowanie danych, zmniejszając potrzebę ręcznych korekt i zapewniając prawidłowe formatowanie wszystkich wprowadzonych danych na podstawie wybranego typu kolumny.

Wreszcie, Arkusze Google wprowadziły powiadomienia warunkowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie reguł w arkuszach kalkulacyjnych, które wysyłają powiadomienia e-mail po spełnieniu określonych kryteriów.

Nowe funkcje ułatwiające zarządzanie danymi w Arkuszach Google:

Podwojona prędkość obliczeń: Arkusze Google oferują teraz znacznie szybsze obliczenia w przeglądarkach Chrome i Microsoft Edge. Ta poprawa dotyczy zarówno prostych obliczeń, jak i złożonych zapytań, niezależnie od rozmiaru pliku. Przyspieszenie będzie zauważalne podczas uruchamiania formuł, tworzenia tabel przestawnych, używania formatowania warunkowego i nie tylko. Google osiągnęło to dzięki WasmGC, nowej technologii internetowej, która umożliwia szybsze wykonywanie kodu. W przyszłości Google planuje również wprowadzić te ulepszenia do przeglądarek Safari i Firefox.

Ulepszone rozpoczęcie pracy: Arkusze Google ułatwiają teraz organizowanie danych. Nowy panel boczny w Gemini dla Workspace pozwala na czatowanie z Gemini w celu podsumowywania, analizowania i generowania treści. Panel boczny będzie wykorzystywał informacje z wiadomości e-mail, dokumentów i innych źródeł, aby utworzyć odpowiedni arkusz kalkulacyjny i zapewnić automatyczne podsumowanie opracowywanego arkusza. Dodatkowo, dostępne są teraz wstępnie zbudowane tabele, które ułatwiają rozpoczęcie pracy nad arkuszem kalkulacyjnym.

Szybsze formatowanie i zarządzanie danymi: Nowa funkcja tabel ułatwia strukturyzację i dopracowywanie danych w Arkuszach. Tabele automatycznie zastosują ulepszony projekt, który obejmuje typy kolumn, filtry, kodowanie kolorami, menu rozwijane i inne.

Ulepszone zarządzanie projektami: Wprowadzono powiadomienia warunkowe, które pozwalają tworzyć reguły w arkuszach kalkulacyjnych, które wysyłają powiadomienia e-mail po spełnieniu określonych kryteriów. Na przykład powiadomienie może zostać wysłane, gdy wartość w określonej kolumnie, takiej jak kolumna „Stan”, ulegnie zmianie.

Inne planowane ulepszenia: Google pracuje również nad skróceniem początkowego czasu ładowania oraz poprawą wydajności kopiowania/wklejania i filtrowania.

źródło, źródło

Na blogu mogą pojawiać się linki partnerskie. Dzięki Tobie mogę być niezależny. To nic nie kosztuje. Dziękuję!

Dołącz do klubu Androidowy!
Jest nas 500+

* wymagane
Skomentuj mój tekst