Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie znaleźć schronienie w przypadku wystąpienia zagrożenia? Zobacz mapę schronów w Polsce i sprawdź, gdzie są w Twojej okolicy.

Niezależnie od tego, czy mowa o ataku, czy niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, warto mieć świadomość, gdzie można szukać bezpieczeństwa, zwłaszcza będąc na zewnątrz.

Mapka przygotowana przez Państwową Straż Pożarną może okazać się przydatna. Należy jednak pamiętać, że w niektórych obszarach nie znajdziecie bunkrów czy schronów przeznaczonych specjalnie do długotrwałej ochrony. Są one dostępne głównie w większych miastach i regionach. Wiele z zaznaczonych miejsc ma za zadanie zapewnić tymczasowe schronienie. Na mapie znajdują się również specjalistyczne schrony, lecz ich liczba jest ograniczona.

System przedstawiający pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia, w tym budowli ochronnych, pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

aplikacja schrony mapa lokalizacji

Na mapie znajdziesz kategorie obiektów:

  • MDS – Definicja tych obiektów została określona przez PSP jako „miejsca doraźnego schronienia (MDS)”, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami. 
  • (U) ukrycie – jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.
  • (S) schron – jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron. 

Na mapie dominują obiekty typu Miejsca Doraźnego Schronienia (MDS), do których najczęściej zaliczają się szkoły, kościoły, budynki należące do Polskich Kolei Państwowych (PKP) oraz inne obiekty publiczne. Znajomość tych adresów może okazać się niezwykle przydatna, szczególnie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, gdyż nie zawsze na swojej drodze napotkacie otwarty sklep czy inny dostępny budynek.

Ciekawy cytat pojawił się na blogu Niebezpiecznik:

Jeśli nie znajdziecie czerwonych tarczek w swojej okolicy (oznaczających najwyższy poziom ochrony — hermetyczne schrony), to nie martwcie się. W tak dużym mieście jak Kraków też w zasadzie nie da się ich doświadczyć. Najbliższe są w Nowej Hucie i mogą pomieścić tylko ok. 1000 osób. Tak właśnie wygląda obraz (rozkładu) polskiej obrony cywilnej.

Niebezpiecznik

Straż Pożarna w Polsce, na rozkaz dwóch ważnych osób – Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika – przeprowadziła inwentaryzację obiektów na terenie całego kraju jako część tzw. rozpoznania operacyjnego realizowanego własnymi siłami.

To było ogromne wyzwanie dla Państwowej Straży Pożarnej. Blisko 13 tys. strażaków brało udział w inwentaryzacji. Zadanie trwało 85 dni, to ponad 171 tys. godzin roboczych. 

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak (komendant główny PSP)

Celem tej inicjatywy było zidentyfikowanie zagrożeń, a w szczególności wskazanie lokalizacji tymczasowych schronień (oznaczonych jako „MDS”), które mogłyby być wykorzystane do ochrony ludności w przypadku krótkotrwałych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwentaryzacja objęła również budowle ochronne oraz schrony cywilne wymienione w Konwencji Genewskiej.

Komenda Główna PSP opracowała narzędzia informatyczne w postaci aplikacji i programów, aby usprawnić proces inwentaryzacji szerokiego zakresu obiektów. W trakcie inwentaryzacji, komendanci powiatowi (miejski) Państwowej Straży Pożarnej mieli za zadanie skontaktować się z właścicielami budynków wytypowanych przez system na podstawie publicznie dostępnych zbiorów danych i uzyskać ich zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pozyskanie informacji o przeznaczeniu obiektu.

Proces inwentaryzacji był dobrowolny, a spis realizowany był za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazywania informacji o obiekcie.

Aktualna sytuacja w liczbach wygląda następująco:

  • w schronach może się ukryć ponad 300 tys. osób ( około 2 tys. obiektów).  
  • miejsc ukrycia jest blisko 9 tys. dla ponad 1,1 mln osób 
  • ponadto wytypowano 224 tys. miejsc doraźnego schronienia”.
Na blogu mogą pojawiać się linki partnerskie. Dzięki Tobie mogę być niezależny. To nic nie kosztuje. Dziękuję!

Dołącz do klubu Androidowy!
Jest nas 500+

* wymagane

Autor na blogu technologicznym Androidowy.pl Od ponad 13 lat w branży technologicznej. Technologia ma być praktyczna.

Skomentuj mój tekst