Interaktywna mapa „Deportēto karte” pokazuje adresy domów tysięcy Łotyszy deportowanych przez Związek Radziecki 14 czerwca 1941 roku i w marcu 1949 roku. Przybliżając mapę do miasta, takiego jak stolica Ryga, można dostrzec ogromną skalę sowieckich deportacji, gdzie niemalże każda ulica lub blok sąsiedzki ucierpiał w wyniku deportacji.

Możesz sprawdzić, który z domów został przymusowo opuszczony i w których zamieszkiwali deportowani ludzie. Możesz nawet kliknąć na poszczególne znaczniki na mapie, aby poznać imiona i wiek osób deportowanych z wybranej ulicy. Łącznie około 60 000 mieszkańców Łotwy zostało deportowanych przez Związek Radziecki.

mapa deportacji

W 1939 roku Związek Radziecki zawarł pakt o nieagresji z nazistowskimi Niemcami. Oprócz porozumienia o wzajemnym nieatakowaniu, Pakt Ribbentrop-Mołotow zawierał Tajny Protokół. W ramach tego protokołu Niemcy i Związek Radziecki podzielili między sobą Europę, decydując, które kraje pozwolą drugiej stronie najechać.

Wkrótce po podpisaniu Paktu Ribbentrop-Mołotow zarówno Niemcy, jak i Związek Radziecki zaatakowali Polskę, a Związek Radziecki anektował Estonię, Łotwę, Litwę oraz części Rumunii. Rok po okupacji i aneksji państw bałtyckich Związek Radziecki rozpoczął masowe deportacje osób uznanych za „antyradzieckie” z Estonii, Łotwy, Litwy, okupowanej Polski i Mołdawii. „Deportacje czerwcowe” spowodowały aresztowanie i deportację dziesiątek tysięcy obywateli z państw bałtyckich do Gułagu lub innych niegościnnych regionów Związku Radzieckiego.

Jeśli znacie podobne mapy, najlepiej dotyczące polskiej historii, to podsyłajcie w komentarzach.

Podczas II wojny światowej, w latach 1939-1945, wielu Polaków zostało poddanych różnym formom represji i deportacji przez okupacyjne siły niemieckie i radzieckie. Szacuje się, że liczba deportowanych Polaków wynosiła setki tysięcy. Obejmowało to zarówno deportacje do obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej, jak i wysiedlenia z terenów okupowanych.

Niemcy przeprowadzili deportacje polskiej ludności w celu realizacji polityki germanizacji, eksterminacji Żydów oraz umocnienia swojej kontroli nad okupowanymi terytoriami. Z kolei Związek Radziecki przeprowadzał deportacje w celu eliminacji rzekomych wrogów władzy sowieckiej oraz umocnienia swojego panowania na anektowanych obszarach.

Konkretna liczba deportowanych Polaków w okresie 1939-1945 jest trudna do precyzyjnego ustalenia ze względu na zniszczenie wielu dokumentów oraz brak pełnych rejestrów. Dodatkowo, wielu deportowanych nie przeżyło i nie ma możliwości dokładnego ustalenia liczby ofiar. Niemniej jednak, historycy oceniają, że liczba deportowanych Polaków w tym okresie sięgała kilkuset tysięcy.

Na blogu mogą pojawiać się linki partnerskie. Dzięki Tobie mogę być niezależny. To nic nie kosztuje. Dziękuję!

Dołącz do klubu Androidowy!
Jest nas 500+

* wymagane

Autor na blogu technologicznym Androidowy.pl Od ponad 13 lat w branży technologicznej. Technologia ma być praktyczna.

Skomentuj mój tekst